חלקי חשמל

43-45 אוטומטים לאיתות וריליים

46 בודקי מצברים

47 חבקי פלסטיק (אזיקונים) / מכסי דלק/רדיאטור

48-52 מתגי התנעה וחלקי חשמל למתגי התנעה

53-55 יוניטים – בלם/חום/רוורס/שמן

56 כבלי התנעה

57 מנגנונים ומנועי חלון

58 זרועות ומנועי מגב

59-64 מתגי חלון

64-65 מתגי חירום

65 מתגי אורות

66 מפסקי זרם

66 לחצני סטרטר

67 חלקי נגררים

68 נעלי כבל

69-70 סופיות חוט

71-73 פיוזים ובתי פיוז

74-78 פלגי חימום

79 צופרים

80 קרוקודילים

81 שעונים – חום/שמן/מתחIידיות איתות

82-83 שקעים לריליים ולנורות

84 מולטימדיה ואיבזור לרכב