חבקי פלסטיק (אזיקונים) / מכסי דלק / רדיאטור

____¿_________ __________-06