שעון חום שמן מתח+ ידית איתות

____¿_________ __________-40