סופיות חוט

____¿_________ __________-28 ____¿_________ __________-29