אוטומטים לאיתות וריליים

____¿_________ __________-02 ____¿_________ __________-03 ____¿_________ __________-04