פיוזים ובתי פיוז

____¿_________ __________-30 ____¿_________ __________-31 ____¿_________ __________-32