פלגי חימום

____¿_________ __________-33 ____¿_________ __________-34 ____¿_________ __________-35 ____¿_________ __________-36 ____¿_________ __________-37