מאוורר/מפוח טויוטה

2 ___נ_ץ_ץ_¿_¿_ש_¥ _ץ_____ץ_ק_ש_¥-22 2 ___נ_ץ_ץ_¿_¿_ש_¥ _ץ_____ץ_ק_ש_¥-23