פנסי אולטרה סגול+משקפיים

___________ ______________ ____________________-16 ___________ ______________ ____________________-17