האויב הנסתר – עודף שמן במערכת

הנפגעים הראשונים מדחסי ספיקה משתנה ומדחסים אלקטרוניים

בעבודה מלאה ונכונה – מנקים המקצוענים את המערכת ואת השמן שבכל מקום בה בחומר / נוזל  ניקוי שמעבירים במערכת , כשהמדחס שסתום התפשטות ומייבש מפורקים  .

המדחס שלנו מגיע עם כמות שמן מדודה במידה שממליץ יצרן הרכב שלוקחת בחשבון כמה שצריך המדחס + 20% שמן המתגלגל קבוע עם הגז במערכת .

הבעיה – לדוגמה בתאונה – מדחס שנשבר בתאונה או "מערכת נקיה לא צריך לנקות"

או "ניקוי" באוויר ( לא עלינו – בגלל הלחות ) או חנקן לא ממיס ומעיף את השמן כמו שלא מסתבנים עם אוויר – ורוב השמן נשאר

המדחס כאמור מגיע עם כמות שמן נכונה + השמן הקודם שבמערכת  = עודף שמן

למדחס רגיל תהיה התנגדות עד עצירה ובספיקה משתנה ואלקטרוני – הפיקוד לא יפקד והמדחס לא יפעל ( התופעה מתוארת בפירוט בשאלה 1.בשעונים שוויון   PSI 85-95 ואין לחצים וקירור  שזה מילוי הגז בלבד

לבעיות מוכרות יכולות לפעמים להיות סיבות לא מוכרות וכל פעם – כדאי תמיד לבדוק יותר מאופציה אחת ולהתייעץ ולשתף כמה שאפשר

 

 

כל האמור לעיל הוא מניסיון לקוחותינו  –  מהשטח לא מחליף הוראות טכניות וחוקים והגיון  …

 

 מומלץ להתייחס לכל הנ"ל כזווית ראיה נוספת לשיפור בעיה מוכרת ואין בה הוראה לפעולות המנוגדות להוראות הטכניות הרגילות ואינן באות במקום היגיון או פתרון בעיות אחרות שאולי קיימות במערכת