מאוורר/מפוח מרצדס בנץ

2 ___נ_ץ_ץ_¿_¿_ש_¥ _ץ_____ץ_ק_ש_¥-30 2 ___נ_ץ_ץ_¿_¿_ש_¥ _ץ_____ץ_ק_ש_¥-31