מאוורר/מפוח יונדאי

2 ___נ_ץ_ץ_¿_¿_ש_¥ _ץ_____ץ_ק_ש_¥-24 2 ___נ_ץ_ץ_¿_¿_ש_¥ _ץ_____ץ_ק_ש_¥-25