כל כמה זמן צריכה להיבדק מערכת מיזוג האוויר?

כל שנתיים או 30,000 ק"מ (לכל יצרן רכב יש את המלצותיו)