כיצד מחליפים את המערכת מגז ישן R12 לגז חדש R134 ?

  • בדיקה מקיפה של מערכת המיזוג.
  • הוצאת כל הגז הישן מהמערכת.
  • החלפת מתאמי טעינה למתאמים גז חדש.
  • שטיפה של המערכת והוספת שמן גז חדש.
  • טעינת המערכת בגז חדש R134 .
  • בדיקת דליפות כללית של המערכת.
  • סימון המערכת מחדש כולל משקל הגז.