האם מערכת המיזוג תינזק באם אין גז במערכת?

בדרך כלל- לא. משום שמפסק הלחץ ימנע מהמדחס להיכנס לפעולה.
אולם יש לבדוק את חיווט מפסק הלחץ.