מדוע מערכת המיזוג ברכב דולפת?

  • עד 15% בצורה טבעית בגלל חום.
  • קורוזיה של רכיבים.
  • חלקיקי אבנים שפוגעים במעבה.
  • אם המערכת הייתה מרוקנת תקופה מסוימת, קורוזיה חומצתית תיבנה בתוך המערכת ותגרום לדליפות.