מדוע החלון הקדמי מתכסה באדים?

הבדלי טמפרטורה בין חוץ הרכב ופנים הרכב והבל הפה גורמים לאדים על החלון.

  • למניעת או ניקוי האדים יש להעביר את בורר הסירקולציה מחוץ לפנים.
  • העבר את בורר יציאות האוויר למצב הפשרה.
  • הפעל את בורר המהירות של המפוח למהירות מרבית.