לאחר דימום המנוע אני מבחין בנזילה של מים לאחר שימוש במזגן, מדוע?

המים הם הניקוז של המאייד.

חומר סתימת דליפות

מידי שנה מנסים לייבא חומר פלאים שאוטם נזילות גז ומוכנס לתוך המערכת אבל החומר פוגע מייד במדחס שבו מעברים דקיקים בשסתומים הפנימיים. החומר יוצר גושים במקומות שונים במערכת כולה שיכולה להיהרס.