מדוע צריך המאייד טיפול באופן שוטף?

הטיפול כולל שטיפת המאייד וניקוי הבקטריות וניקוי הירוקת מהסליל וציפויו בלק.

הטיפול הוא עונתי.