כאשר אני מדומם את המנוע, המאוורר ממשיך לפעול, מדוע?

מאווררים מסוימים מופעלים ע"י ממסר מתוזמן ויכולים לפעול עד 10 דקות מדימום המנוע