אין מספיק אוויר שיוצא מהמערכת, מדוע?

אנו נבדוק את מהירויות הסיבוב של המפוח. כמו כן יש לבדוק שהפילטר אינו סתום.