בזמן שימוש במזגן אני שם לב שמאוורר המנוע יוצא ונכנס לפעולה, מדוע?

זה נכון. תלוי בטמפרטורת המנוע והטמפרטורה החיצונית.