בזמן הפעלת המזגן אני שומע קול נקישה מאזור המנוע, מדוע?

המצמד של המדחס מופעל, וזה קול הנקישה.