מדחס אלקטרוני וספיקה משתנה לעומת מדחס "רגיל"

כדי לחסוך בצריכת הדלק ,כמו במזגן אינוורטר ביתי , עברו מהפעלה ישירה של בוכנות המדחס לשליטה על מהלך הבוכנות וכח המדחס לפי צרכי לחצי המערכת " ספיקה משתנה " שבה המדחס פועל כל הזמן ולא מתחבר ומתנתק .
יש פיקוד מכני בתוך המדחס ויש שמחשב הרכב חש נקודות שונות ברכב ומפקד דרך פיקוד אלקטרוני
טכנית שניהם ספיקה משתנה אבל הכינוי הוא למכני כדי להבדלו מהאלקט'

בגדול – לכל סוג רכב מתאים רק המדחס שלו