בכל פעם שאני מפעיל את המערכת אני מריח ריח לא טוב, מדוע?

כאשר מערכת המיזוג בפעולה, נוצרת לחות בתוך המערכת. המאייד אמור לנקז את הנוזל, אולם חלק קטן מהנוזל נשאר במערכת, ובמשך הזמן גדלה בקטריה אשר גורמת לריח – יש טיפול מיוחד לתיקון הבעיה.