שסתום התפשטות סיטרואן

________________ ________________ _____________¿_______¿-60