שסתום התפשטות קרייזלר

________________ ________________ _____________¿_______¿-64