מאוורר/מפוח קרייזלר

2 ___נ_ץ_ץ_¿_¿_ש_¥ _ץ_____ץ_ק_ש_¥-52