שסתום התפשטות סקניה

________________ ________________ _____________¿_______¿-61