שסתום התפשטות דייהטסו

________________ ________________ _____________¿_______¿-53 ________________ ________________ _____________¿_______¿-54