שסתום טויוטה

________________ ________________ _____________¿_______¿-47 ________________ ________________ _____________¿_______¿-48