פנסי תאורה למשאיות אוטובוסים ונגררים

____¿_________ ____________ __________ 4-2016-01

 מחירון לצרכן – יש להוסיף מע"מ   1.1.14