שסתום התפשטות סוזוקי

________________ ________________ _____________¿_______¿-60