שסתום התפשטות סקודה

________________ ________________ _____________¿_______¿-61