שסתום התפשטות אופל

________________ ________________ _____________¿_______¿-51 ________________ ________________ _____________¿_______¿-52