שסתום התפשטות יונדאי

________________ ________________ _____________¿_______¿-55 ________________ ________________ _____________¿_______¿-56