שסתום התפשטות ג'י.אמ.סי

________________ ________________ _____________¿_______¿-53