איך נעלם גז הקירור מהמערכת?

הגז נעלם מהצינורות והמחברים.
כמות קטנה של גז נעלמת קבוע ( כ 10% בשנה).
אין אפשרות ליצור מערכת אטומת לחלוטין( בגלל הצינורות הגמישים והאטמים).