שסתום התפשטות דאף

________________ ________________ _____________¿_______¿-53