שסתום התפשטות ב.מ.וו

________________ ________________ _____________¿_______¿-53