שסתום התפשטות אאודי

________________ ________________ _____________¿_______¿-51